Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ol kim misâl-i hâle meh-i mihribânı var
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
8474