Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben ezâ-yı firkatinle dem-be-dem nâliş-gerim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
1368