Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Niçin bülbül figan eyler bahar eyyâmıdır şimdi
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
8313