Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
O güzel sanki güneş parçasıdır
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Y. Asım Arsoy
Söz Yazarı:
Y. Asım Arsoy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
8416