Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir âşıkın olsa yâri terk edemez âh ü zârı
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Tanbûri Mustafa Çavuş
Söz Yazarı:
Tanbûrî Mustafa Çavuş
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
1778