Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sabâ ki dest ura ol zülfe müşkinâb kokar
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Enfî Hasan Ağa
Söz Yazarı:
Nedîm
Formu:
Beste
Usulü:
Hafif
REPno:
8982