Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Rûy-i siyâhım ile dergâhe huzûr-ı Pîre niyâze geldim
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Muhtar Efendi
Söz Yazarı:
Muhtar Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14573