Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir gün seninle bezm-i âlem etmek isterim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Karnik Garmiryan
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
2022