Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir hâtıra zevkiyle yine andım gamları
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Vecdi Seyhun
Söz Yazarı:
Hüseyin Aydın Kaya
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
2062