Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir nâzenîne âşık-ı zâr olmak isterim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
2172