Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açıldı ser-te-ser güller
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Sultan II.Mahmut (Adlî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
41