Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Boşluğa bulut buluta yağmur yağmura
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Fâruk Şâhin
Söz Yazarı:
Bülent Ecevit
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
17907