Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bugün vâdinle rûhum pür-mesârım
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
2531