Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Açtı ol mihr-i cemâlinden izâr
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
66