Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yâ Rab garîb ü bî-kesem senden meded
Makamı:
Hicaz
Bestekarı:
Ali Aşkî Bey(Beylikcizâde)
Söz Yazarı:
Hakkı
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Revan
REPno:
16262