Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çekemez oldu gönül bu kadar cevr ü cefâyı
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2914