Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Döktüğüm her damla yaştan sen kalırsın yâdigâr
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Hüseyin Erbay
Söz Yazarı:
Fâruk Şâhin
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
18239