Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Edeli atf-ı nazar hâlime çeşm-i dilber
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
3744