Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Efendim gûş-i efgan et
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
3760