Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elverdi tegafül güzelim rûyini göster
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Bîmen Şen
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
3858