Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Elverir nâz ü tegafül kıl terahhum kuluna
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Halil Edip Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
3861