Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir şehre erişti yolum dört yanı düz meydan kamu
Makamı:
Hicazaşiran
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16087