Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ardında silinmez acı hâtıra bıraktın
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
İsmâil Ötenkaya
Söz Yazarı:
Fatma Onur
Formu:
Şarkı
Usulü:
Nim Sofyan
REPno:
15293