Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Alev alev gözleri bir şimşek çakar gider
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Selâhattin İçli
Söz Yazarı:
Orhan Yüksel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
364