Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir nev-civândır âşûb-i candır
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Rûşen Ferid Kam
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
2180