Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Biz bülbül-i lâhûtîyiz dost bağıdır gülşenimiz
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Zâtî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16299