Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gül-i bağ-ı nezâket dil-nevâz
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Medenî Aziz Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
4129