Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâk-ı yâr ile her dem rencîdedir gönlüm
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Hacı Arif Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4475