Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Firâkınla bugün pek derdmendim
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4464