Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Alsam seni âguşuma yâr-i sitemkâr
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Mehmet Yürü (Nasib'in)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
398