Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Geldi bir hâle gönül
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Mehmet Bahaüddin Efendi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Evfer
REPno:
4688