Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kalb-i virânım yanıyor yok bana rahm eyleyecek
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Ali Salâhî Bey (Ûdî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
6874