Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Kim görse ol lâ'li mülü
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Tâhir Ağa
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
7215