Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Müzeyyen gül-sitandır meh-cemâlin
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Curcuna
REPno:
7819