Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sanma gayri râh olur
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
9203