Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sultan-ı rüsûl şâh-ı mümeccedsin efendim
Makamı:
Hicazkar
Bestekarı:
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
16045