Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Âşık oldum tâli'im efkendedir
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
614