Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hayâl-i ârızın bağ-ı tecellide gül olmuştur
Makamı:
Hicazzemzeme
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
6114