Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden
Makamı:
Hisar
Bestekarı:
Halûk Recâî
Söz Yazarı:
Halûk Recâî
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
2371