Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Câm lâ'lindir senin âyine rûy-i enverin
Makamı:
Hisar
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
Bâkî
Formu:
Beste
Usulü:
Devr-i Kebir
REPno:
2710