Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sanman ki mugan zâhide sunarlar
Makamı:
Hisar
Bestekarı:
Itrî (Buhûrizâde Mustafa Ef.)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
9211