Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Çekip şemşîr-i safvet eyledin düşmanları tedmîr
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Zekâî Dede
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Düyek
REPno:
2922