Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey hümâ-yı pâdişâhî ber ser-i bâlâ-yı tü
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
4156