Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şeh-i evreng-i vâlâ-yı hilâfet pür-sehâ
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Hâşim Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
4267