Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ne beyân-ı hâle cür'et ne figana tâkatim var
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
Enderûnî Vâsıf
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
7947