Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sînemde yat ey rûh-ı revân canda tenim ol
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Hamparsum(Büyük Hoca)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
10046