Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sünbülî sünbülî sünbülî siyeh
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Hamparsum Limoncuyan
Söz Yazarı:
Sultan Hüseyin Baykara
Formu:
Kar
Usulü:
Muhammes
REPno:
4257