Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine bezm-i ıyş-ı vuslat dil-i bî-karâre düştü
Makamı:
Hisarbuselik
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
11430