Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İlk görüşte başlar kalplerde telâş
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
Hüseyin Soysal
Söz Yazarı:
Cemâl Sâfi
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
19856