Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İntizâr-ı makdeminle reh-güzârın gözlerim
Makamı:
Acemkürdi
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Fahte
REPno:
6713